O Varžíně

Voňavá varžína je brand zahrnující tvorbu Valéra Kočkoty, alias Miky Křena alias Džigo Pantofela.

Digitálná tvorba:

  • PC/Android hry
  • Grafika a animace
  • Fotografie
  • Hudba a audiovizuální projekty
  • Komentáře aktuálního dění
  • Glosy

Analogová tvorba:

  • Merch
  • Dřevo
  • Naturální věci

Kontakt

info@vonavavarzina.cz


Logo Voňavé Varžíny